Утасны дугаар:
Нууц код:

Та voicegreeting.mn цахим хуудаснаас мэндчилгээ илгээхдээ нэвтэрч орсон байх шаардлагатай.
Сонгосон багцын кодыг 1435 дугаарт мессэжээр илгээхэд танд нэвтрэх нууг үг очих болно.

багцууд Мэндчилгээ илгээх эрхийн тоо Илгээх код Үнэ /төгрөг/
багц 1 1 эрх 1 100₮
багц 2 5 эрх 5 500₮
багц 3 10 эрх 10 1000₮

Хэрэв нэвтрэх нууц үгээ мартсан бол 1435 дугаарт P гэсэн мессэжийг илгээнэ үү.
Өлзий оршил
m0206
Эзэн Чингисийн сан тахилга
m0205
Баян намарай бурханы тахилгын судар
m0204
Улаан сахиуст жамсрангийн тахил магтаал
m0203
Цогт охин тэнгэрийн хураангүй тахилга
m0202
Эрлэг номун хаан дор тахил өргөх очир эгшигт
m0201
Махагал дор тахилга өргөх ёсон
m0200
Цагаан шүхэртийн хариулга
m0199
Ялж төгс нөхчсөн цагаан шүхэрт бурханы магтаал
m0198
Дэлхийн эздэд цагаан балин өргөх ёсон
m0197

Баян намарай бурханы тахилгын судар
m0204
Ялж төгс нөхчсөн цагаан шүхэрт бурханы магтаал
m0198