Утасны дугаар:
Нууц код:

Та voicegreeting.mn цахим хуудаснаас мэндчилгээ илгээхдээ нэвтэрч орсон байх шаардлагатай.
Сонгосон багцын кодыг 1435 дугаарт мессэжээр илгээхэд танд нэвтрэх нууг үг очих болно.

багцууд Мэндчилгээ илгээх эрхийн тоо Илгээх код Үнэ /төгрөг/
багц 1 1 эрх 1 100₮
багц 2 5 эрх 5 500₮
багц 3 10 эрх 10 1000₮

Хэрэв нэвтрэх нууц үгээ мартсан бол 1435 дугаарт P гэсэн мессэжийг илгээнэ үү.
Уйлах инээх хоёрт цугтаа байж Унах босох хоёрт хамтдаа байж....
f0030
....Хальтарсан газар биесээ тулаж Нэгэн бие мэт нийлсэн сэтгэлээрээ Насан буянаа тэгшитгэж яваарай....
m0033
....Үгийн сайхнаар ерөөл өргөж Сэтгэлийн сайхнаар бэлэг барьяа....
m0032
Хуримын мэндчилгээ Өвгөдийн шийрлэсэн хасагт тулганд Өөдөө цоролзсон галаа өрдөж....
f0003

Уйлах инээх хоёрт цугтаа байж Унах босох хоёрт хамтдаа байж....
f0030
....Үгийн сайхнаар ерөөл өргөж Сэтгэлийн сайхнаар бэлэг барьяа....
m0032