Утасны дугаар:
Нууц код:

Та voicegreeting.mn цахим хуудаснаас мэндчилгээ илгээхдээ нэвтэрч орсон байх шаардлагатай.
Сонгосон багцын кодыг 1435 дугаарт мессэжээр илгээхэд танд нэвтрэх нууг үг очих болно.

багцууд Мэндчилгээ илгээх эрхийн тоо Илгээх код Үнэ /төгрөг/
багц 1 1 эрх 1 100₮
багц 2 5 эрх 5 500₮
багц 3 10 эрх 10 1000₮

Хэрэв нэвтрэх нууц үгээ мартсан бол 1435 дугаарт P гэсэн мессэжийг илгээнэ үү.
Домгийн шувууг үргээж Монгол наадам эхэллээ.
m0234
Санаа цагаан заяа тэгш сайхан наадаарай
f0187
Эвэр нумыг эвшээлгэн татаж тавьсан сум тань мэргэн байг Газрын инчийг эвхлэн давхих хүлэг тань хурдан байг.....
m0017
Хүүхдийн гийнгоо, хүлэг морьдийн төвөргөөнтэй Миний монгол наадам, даяар олноороо даамай сайхан наадаарай
m0016
....Дархан мэргэний тавьсан суманд Хаа ч байхгүй монгол наадмын хамаг утга оршином Хамаг олноороо сайхан наадаарай
m0015
Салхи нь намуухан исгэрдэг Сэтгэл нь бүтэн заяадаг Сархадын дээжтэй миний нутгийн наадам
m0014
...Харьшгүй хүчит бөхчүүд нь уран мэхээрээ гайхуулна Суман дэлтэй хүлгүүд нь салхин хурдаараа гайхуулна....
f0019
Хүчит бөхийн дэвээнд уулс нь хотолздог миний монгол наадам .....Даяар олноороо сайхан наадаарай
f0018
...Есөн цагаан хүслээ цагаан цацал болгон өргөдөг Есөн есийн бэлэгтэй монгол түмэн минь сайхан наадаарай
f0017
Шандсан хүлэг тань түрүү магнай болох болтугай Харвасан нум тань цэц мэргэн байх болтугай...
f0016

...Харьшгүй хүчит бөхчүүд нь уран мэхээрээ гайхуулна Суман дэлтэй хүлгүүд нь салхин хурдаараа гайхуулна....
f0019
Хүчит бөхийн дэвээнд уулс нь хотолздог миний монгол наадам .....Даяар олноороо сайхан наадаарай
f0018
Шандсан хүлэг тань түрүү магнай болох болтугай Харвасан нум тань цэц мэргэн байх болтугай...
f0016
Санаа цагаан заяа тэгш сайхан наадаарай
f0187
...Есөн цагаан хүслээ цагаан цацал болгон өргөдөг Есөн есийн бэлэгтэй монгол түмэн минь сайхан наадаарай
f0017
Эвэр нумыг эвшээлгэн татаж тавьсан сум тань мэргэн байг Газрын инчийг эвхлэн давхих хүлэг тань хурдан байг.....
m0017
Домгийн шувууг үргээж Монгол наадам эхэллээ.
m0234